วันที่ 13 เมษายน 2563 ท่านผู้อำนวยการศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ พร้อมด้วยครูนันทวัน ตอบงาม ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และคณะครู จัดทำ face shield หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค และนำมามอบให้กับนางนิสา บรรจงการ รองผู้อำนวยการ สพม. 2 เพื่อนำไปส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลต่าง ๆ ในสถานการณ์โรคระบาด covid 19 ต่อไป