ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ระดับชั้น ม.1-ม.3             ด.ช. ธนธรณ์ ประวาลปัทม์ ม.1/8 ฝึกซ้อมโดยครูวาทิต ชาติไทย