วันที่ 9 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ นำโดย นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และชมรมผู้ปกครองและครู ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศอินโดนีเซีย (Ganesha University of Education Bali, Indonesia ) จำนวน 9 คน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และดูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ ภายในโรงเรียน รวมถึงได้รับทราบข้อมูลด้านนวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนอีกด้วย