วันที่ 21 สิงหาคม 2562 นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ มอบทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ให้กับนายวรากรณ์ วรรณคำ นักเรียนชั้นม.5/5 ผู้แทนลูกเสือไทยเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 24 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา