บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 และ 6 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562