โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา08.30 – 16.30 ณ หอประชุมโรงเรียน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย