วันที่ 3 ธันวาคม 2562 คุณปิยนุช  พริ้งพร้อม กรรมการผู้จัดการ บริษัทพฤกษาคลินิก โฮลดิ้ง จำกัด และฝ่ายบริหาร มอบชุดนักกีฬาสำหรับแข่งขันและชุดครูผู้ฝึกสอน จำนวนทั้งสิ้น 25 ชุด โดยมีนายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธงไชย ปิณฑะสุต ประธานชมรมผู้ปกครองและครู และนายสุรเดช  ผ่านพินิจ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เป็นผู้แทนรับมอบ