วันที่ 19 – 21กันยายน 2562 ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงเรียนในเครือ ตอพ สู่ความเป็นเลิศครั้งที่ 6 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่