โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2562