โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาและทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างหอพระพุทธรูป พระพุทธศากยมุนีศรีสุวรรณภูมิ และจัดตั้งกองทุนการศึกษา ในงานมีการออกร้าน เกม กิจกรรมความสุขล้นคนพันธ์ศิลป์ การประกวดต้นผ้าป่า เป็นต้น