นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ประธานชมรมคนรักเมืองมีน นายธงไชย ปิณฑะสุต ประธานชมรมผู้ปกครองและครู นายสุรเดช ผ่านพินิจ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครอง ร่วมพิธีบวงสรวงก่อสร้างหอพระพุทธศากยมุนีศรีสุวรรณภูมิ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ