โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมประกอบด้วยพิธีไหว้ครู การปฏิญาณตนเป็นลูกศิษย์ที่ดี การมอบทุนการศึกษาและรางวัลเหรียญเรียนดีและการประกวดทำพานไหว้ครู โดยมีนายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม