โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ มอบโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 150 ชุด สำหรับใช้ประโยชน์ในราชการ ให้โรงเรียนอนุบาลหนองแค (วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562