วันที่ 16 ธันวาคม 2562 รายการรถโรงเรียน ( school tour 2019 GMMTV ) ถ่ายทำรายการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ มีกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักเรียนได้ร่วมสนุกมากมาย อีกทั้งมีการบูรณาการกิจกรรมความสุขล้นคนพันธุ์ศิลป์ซึ่งเป็นกิจกรรมชมรมของโรงเรียน เข้ากับกิจกรรมของทางรายการเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถร่วมกับศิลปินนับเป็นประสบการณ์อันดีของนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน