วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2562 รายการ School of rap ถ่ายทำรายการ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ โดยมีนักเรียนจากชมรม rap 4 lifeของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ เป็นหนึ่งในทีมที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายที่เข้าร่วมถ่ายทำในครั้งนี้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ