วันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ พร้อมด้วย นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธงชัย ปิณฑสุต ประธานชมรมผู้ปกครองและครู คณะครู ผู้ปกครองและชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อสร้างถนนเชื่อมต่อซอยร่มเกล้า 17 บริเวณหน้าโรงเรียน อีกทั้งมีการยื่นข้อเรียกร้องถึงความจำเป็นในการก่อสร้างถนนเพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการรวดเร็วขึ้น