เตรียมความพร้อมนักเรียนม.4 เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร