นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารและคณะครูผู้เกี่ยวข้อง ลงสำรวจพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ แบบพิเศษ 5 ชั้้น (อาคาร3) ที่จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีการศึกษา 2563