วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายศุภกฤต ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครู ต้อนรับนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ