ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถตรวจสอบจุดบริการรับส่ง เวลาขึ้นรถและรายชื่อนักเรียนแต่ละสายรถ ปีการศึกษา 2564 จากลิงก์ด้านล่างค่ะ

จุดบริการรับส่ง เวลาขึ้นรถ

รายชื่อนักเรียนแต่ละสายรถ

ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก หจก.ซาลามัตทรานสปอร์ต เซอร์วิส 02-136-2514 , 098-0070229 , 084- 438-3026