* * เมื่อทราบผลการจัดชั้นเรียนแล้ว ให้นักเรียนสแกนเข้าร่วมไลน์กลุ่มทันที เพื่อใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์และการรับทราบข่าวสารทางโรงเรียน* *