การมอบตัวผ่านระบบออนไลน์ของนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

*ขอให้ผู้ปกครองรับชมวิดีทัศน์การมอบตัวและการประชุมผู้ปกครองออนไลน์จากฝ่ายบริหาร และดำเนินการมอบตัวออนไลน์ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30*