*ผู้ปกครองที่ต้องการรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามจากบริษัทรถรับส่งได้โดยตรง ตามหมายเลขที่แจ้งในแผ่นพับ