ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปี 2563

*ขอให้นักเรียนจัดตารางเรียนตามตารางที่กำหนดค่ะ*