ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 เรียนออนไลน์ 100% นะคะ

โดยเรียนตามตารางเรียนที่กำหนดไว้ รูปแบบและวิธีการเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบภายหลังค่ะ