ขอให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียนห้องตนเองและบันทึกเก็บไว้ สำหรับรายละเอียดรูปแบบการเปิดภาคเรียนให้รอทาง รร แจ้งอีกครั้ง