*ขอให้ผู้ปกครองศึกษาขั้นตอนการสมัครอย่างละเอียดเนื่องจากเป็นการสมัครผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิิประโยชน์ของตัวท่านเอง *