ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ประเภทโควตา​ ของนักเรียน​ชั้น​ ม.3 (เดิม)