ขอให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศึกษารายละเอียดการรายงานตัวและมอบตัวอย่างอย่างละเอียด และมาดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนด