* ขอให้ผู้เข้าสอบเตรียมบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ดินสอดำ 2B ยางลบ กบเหลาดินสอ ปากกาลูกลื่นสีดำหรือสีน้ำเงิน และสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID 19 อย่างเคร่งครัด*