มอบตัววันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 13.00-15.00 น.

*หากไม่มาตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์*

**เตรียมเอกสารและเรียงลำดับให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการมอบตัว**