About phannaree

This author has not yet filled in any details.
So far phannaree has created 70 blog entries.

เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 เนื้อหาวิชาที่ใช้สอบ ม.1-3 ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 เนื้อหาสอบปลายภาค ม.4 [...]

2023-09-09T16:17:10+00:00

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน และได้รับเหรียญเรียนดีพร้อมทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน และได้รับเหรียญเรียนดีพร้อมทุนการศึกษา

2023-07-27T10:37:08+00:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษด้วยวิธี E-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ

2023-07-26T06:12:04+00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักพัฒนา

2023-07-24T03:59:49+00:00

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและห้องสอบ ชั้น ม.ต้น รายชื่อผู้มีสิทธิสอบและห้องสอบ ชั้น ม.ปลาย

2023-07-14T00:41:42+00:00

ประกาศรายละเอียดการตอบข้อซักถาม การประกวดราคาจ้างการจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตอบข้อซักถามการประกวดราคาจ้าง

2023-07-11T08:48:42+00:00

เนื้อหารายวิชาที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เนื้อหาวิชาที่ใช้สอบกลางภาค ( ม.ต้น) เนื้อหาวิชาที่ใช้สอบกลางภาค (ม.ปลาย)

2023-07-03T03:20:52+00:00