About phannaree

This author has not yet filled in any details.
So far phannaree has created 10 blog entries.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

2021-11-30T07:18:24+00:00

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

2021-11-09T06:14:48+00:00

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์

2021-11-05T04:32:42+00:00

ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน (OCOP) ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดโครงงานวิทยาศาสตร์พัฒนานวัตกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทการจัดการขยะมูลฝอย ลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดโครงงาน

2021-11-03T05:36:37+00:00

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ลิงก์รับสมัครออนไลน์

2021-10-27T01:56:52+00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ลิงก์รับสมัครออนไลน์

2021-10-15T04:18:42+00:00

กำหนดการและแนวปฏิบัติ การรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)

  กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับวัคซีน Pfizer ม.1-3 (เพิ่มเติม)  

2021-10-07T09:50:29+00:00

กำหนดการและแนวปฏิบัติ การรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

  กำหนดการและแนวปฏิบัติการรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน ม.4-6 (เพิ่มเติม)   

2021-10-06T09:50:15+00:00

เอกสารและแนวทางการส่งเอกสารเพื่อขอรับวัคซีน Pfizer โดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียน

ดาวน์โหลดเอกสารขอรับวัคซีน Pfizer โดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียนได้ที่นี่ เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้นักเรียนฉีดวัคซีน แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติม

2021-09-23T07:53:20+00:00