phannaree

About phannaree

This author has not yet filled in any details.
So far phannaree has created 125 blog entries.

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างและบุคลากร

2024-04-23T14:07:21+00:00

รับสมัครสรรหาบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่ง นักการภารโรง ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา

ประกาศรับสมัครนักการภารโรง ปี 2567

2024-04-23T04:44:20+00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

2024-04-22T09:40:49+00:00

รายชื่อและตารางเรียนเสริมศักยภาพก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567

รายชื่อนักเรียน เรียนเสริมศักยภาพ(ในห้องเรียน) ม.1 รายชื่อนักเรียน เรียนเสริมศักยภาพ(ในห้องเรียน) ม.4 ตารางเรียนเสริมศักยภาพ ม.1 ตารางเรียนเสริมศักยภาพ ม.4

2024-04-19T04:35:11+00:00

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตํ่ากว่า 120 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง

2024-04-17T08:27:07+00:00

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

ประการกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง

2024-04-04T05:58:00+00:00