About phannaree

This author has not yet filled in any details.
So far phannaree has created 32 blog entries.

ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Glifted) ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนลำดับสำรอง ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ม.1 เอกสารมอบตัว ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) ม.1 มอบตัววันที่ 2 [...]

2022-04-01T04:52:06+00:00

ลำดับรายชื่อมอบตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

ลำดับรายชื่อมอบตัวห้องเรียนปกติ ม.1 ลำดับรายชื่อมอบตัวห้องเรียนปกติ ม.4 เอกสารมอบตัว ม.1 เอกสารมอบตัว ม.4 ม.1 มอบตัววันที่ [...]

2022-04-01T04:05:53+00:00

ประกาศเรียกนักเรียนลำดับสำรอง เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

รายชื่อเรียกลำดับสำรอง ม.1 ห้องเรียนปกติ เอกสารมอบตัวม.1 ห้องเรียนปกติ มอบตัววันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา [...]

2022-03-31T04:39:49+00:00

การจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

การจัดสรรที่เรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 เมษายน 2565 ภายในเวลา [...]

2022-03-31T04:35:18+00:00

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ ลิงก์รายงานตัวสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนปกติ (คลิก) เอกสารมอบตัวม.1 ห้องเรียนปกติ เอกสารมอบตัวม.4 ห้องเรียนปกติ [...]

2022-03-30T03:31:00+00:00

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม. 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 ลิงก์กรอกข้อมูลสำหรับนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ห้องเรียนปกติ ในวันที่ [...]

2022-03-24T12:05:46+00:00

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ รอบ 2 ปีการศึกษา 2565

ระดับชั้น ม. 1 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษศิลปะ (ดนตรีสากล ศิลปะและสถาปัตยกรรม) รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษอาหาร การโรงแรมและภาษาเพื่อการสื่อสาร ระดับชั้น ม.4 [...]

2022-03-24T03:34:48+00:00

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ รอบ 2 ปีการศึกษา 2565

มัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษอาหาร การโรงแรมและภาษาเพิ่อการสื่อสาร โครงการห้องเรียนพิเศษศิลปะ (ดนตรีสากล ศิลปะและสถาปัตยกรรม) มัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ [...]

2022-03-22T03:01:23+00:00

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1

2022-03-16T07:33:44+00:00

กำหนดการมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565

การมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 กำหนดการมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 [...]

2022-03-11T04:18:19+00:00