ประกาศ

เปิดเรียนในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 (คลิก) 

ห้องเรียนชั่วคราว ภาคเรียนที่ 1/2565 (คลิก)

การจัดชั้นเรียนของนักเรียน ม.1 และ 4 (คลิก)

การเลื่อนชั้นและจัดชั้นเรียนของนักเรียน ม. 2,3,5 และ ม.6 (คลิก)

**กรุณาอ่านประกาศแต่ละฉบับด้านบนให้ครบถ้วน เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเรียน**


รายชื่อการจัดชั้นเรียน


ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565