**แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ กิจกรรมลูกเสือ **

  • ม. 3 ร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ วันที่ 11 ต.ค. 65

  • ม. 2 ร่วมกับกิจกรรมลูกเสือ วันที่ 12 ต.ค. 65

อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2565