ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อแสดงลำดับการมอบตัวนักเรียนก่อน เพื่อนำลำดับไปกรอกลงในระบบการรายงานตัว

    ข้อแนะนำเพิ่มเติม

1. ใช้คอมพิวเตอร์ในการรายงานตัว

2. ดาวน์โหลดเอกสารจากลิงก์ในหน้าสุดท้ายของการรายงานตัว (อย่าเผลอกดปิดก่อนนะคะ)