ข้อแนะนำ (การรายงานตัวต้องดำเนินการทั้งประเภทโควตานักเรียนเดิมและประเภทสอบคัดเลือก)

1. ตรวจสอบลำดับรายชื่อในการมอบตัวนักเรียนเป็นอันดับแรก เพื่อนำลำดับไปกรอกในระบบรายงานตัว

2. ใช้คอมพิวเตอร์ในการรายงานตัวเพื่อสามารถพิมพ์เอกสารทันที หากใช้เครื่องมืออื่นอาจมีปัญหาเรื่องการดาวน์โหลดเอกสาร

3. ดาวน์โหลดเอกสารจากลิงก์ในหน้าสุดท้ายของการรายงานตัว 

4. มามอบตัวตามช่วงเวลาที่กำหนด