**ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนอ่านประกาศอย่างละเอียและเตรียมความพร้อมในการสอบตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนดไว้**