รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ TUPP PRE TEST ปีการศึกษา 2565

* พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

📍📍 เน้นย้ำข้อปฏิบัติการเข้าสอบ

สำหรับการตรวจคัดกรองก่อนก่อนเข้าห้องสอบ ให้ผู้เข้าสอบนำผลตรวจ ATK (สามารถตรวจได้เอง)

มาแสดง ณ จุดคัดกรองบริเวณหน้าโรงเรียนและเข้าไปทำแบบประเมินความเสี่ยงได้ที่

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe3U4SGS56…/viewform…