**ขอให้นักเรียนและผู้ปกครอง ตรวจสอบรายชื่อ ลำดับ , กลุ่มที่ และห้องที่ใช้ในการมอบตัว**

**ขอให้เตรียมเอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนามาให้ครบตามการชี้แจงของทางโรงเรียน เพื่อความรวดเร็วในการมอบตัว ขอบคุณค่ะ**