**ขอให้ผู้ปกครองตรวจสอบลำดับที่ , เลขห้องที่ใช้มอบตัว เพื่อเข้ามอบตัวในวันที่ 1 เมษายน 2566**

**ผู้ปกครองรับบัตรคิว ตรวจเอกสาร ณ หอประชุมโรงเรียน เวลา 7.30 – 8.30 น. ก่อนจะแยกย้ายมอบตัวตามห้องเรียน**