*ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนอ่านประกาศ และมารายงานตัวพร้อมมอบตัวตามวันเวลาที่กำหนด*