ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนอ่านประกาศอย่างละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนที่โรงเรียนแจ้ง)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนอ่านประกาศอย่างละเอียดและดำเนินการตามขั้นตอนที่โรงเรียนแจ้ง)