โรงเรียนเปิดจำหน่ายชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 17 -21 พฤษภาคม 2564 และ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564

 ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 11.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 12.30 – 15.00 น.

ขอความร่วมมือผู้ปกครองดังนี้ดังนี้

  1. จอดรถบริเวณลานจอดรถด้านหน้าโรงเรียน ผ่านจุดคัดกรอง และเข้าซื้อสินค้าบริเวณที่กำหนด
  2. ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการซื้อชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน เข้าซื้อในวันเดียวกับวันที่เข้ามารับหนังสือเรียน เพื่อเป็นการจำกัดจำนวนคนและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนดไว้
  3. ทางโรงเรียนเปลี่ยนแปลงรูปแบบสมุดใหม่ อยู่ระหว่างขั้นตอนการผลิต จะวางจำหน่ายในช่วงเปิดเทอม
  4. ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบรายละเอียดค่าใช้จ่ายและเพื่อความสะดวกรวดเร็วสามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อได้จากลิงก์ด้านล่าง