เรียนท่านผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2,3,5และ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน

             ท่านสามารถชำระค่าบำรุงการศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (ขยายระยะเวลาการชำระค่าบำรุงการศึกษาตามความพร้อมของผู้ปกครองหรือจนกว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลาย)  โดยชำระผ่านการโอนตามเลขบัญชีที่แจ้งให้ทราบด้านบน ยอดที่ชำระเป็นยอดชำระจริงที่หักจากการลดค่าเทอมแล้ว (รายละเอียตามตาราง) เมื่อชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้วให้ท่านแนบเอกสารการโอนตามลิงก์ที่กำหนดให้ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายการเงิน 021306445