**หมายเหตุ**

1.   ผู้ปกครองสามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2564 ผ่านระบบการโอนเข้าเลขบัญชีธนาคารของโรงเรียนตามที่แจ้งในประกาศด้านบน

2.  ผู้ปกครองที่ต้องการผ่อนผันการชำระค่าเล่าเรียน ให้กรอกข้อมูลในระบบผ่านลิงก์ด้านบน

3. ผู้ปกครองที่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแล้ว ให้กรอกข้อมูลในลิงก์แสดงหลักฐานการชำระเงิน

 

ขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านและขออภัยในความไม่สะดวก