ขอให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการสอบ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 – 2  เมษายน 2564 และทาง รร จะแจ้งตารางสอบอีกครั้ง