ดาวน์โหลดเอกสารขอรับวัคซีน Pfizer โดยกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับนักเรียนได้ที่นี่