* ** นักเรียน ม.3 และ ม.6 ยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ  (Regrade) ได้ที่ห้องวิชาการ อาคารหลังใหม่ ชั้น 1 ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2565****