ขอให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวผ่านแบบรายงานตัวออนไลน์ ระบบจะเปิดในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564  ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. 

ผู้ปกครองที่สนใจให้นักเรียนใช้บริการรถรับส่งของโรงเรียนสามารถแจ้งความจำนงผ่านลิงก์ด้านล่างค่ะ