ด.ช.ปรัตถกร ประทุมสิทธิ์ ชั้น ม.3/8 ได้รางวัลชนะเลิศกอล์ฟประเภททีมกรุงเทพมหานครและได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทบุคคลชายจากการคัดตัวแทนภาค1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่36. “ตราดเกมส์” จ.จันทบุรี